top of page
MUN-E: How to be social, diplomatic, win allies, influence people and gavel!

MUN-E: How to be social, diplomatic, win allies, influence people and gavel!

SKU: BK016
900.000₫Giá

Tác giả: Eugene J Geis và Anthony White

Kích thước: 140 x 216 x 13mm

Định dạng: Bìa mềm | 246 trang

Trọng lượng: 290g

  • Cuốn sách này là tài liệu bổ sung về kỹ năng xã hội dành cho học sinh trung học và đại học theo đuổi Mô hình UN như một nền tảng để thực hành đàm phán và tranh luận công khai. Sách giáo khoa của chúng tôi dạy nghệ thuật về Động lực xã hội, từ Ngôn ngữ cơ thể đến Cách ứng xử và cách thể hiện Lãnh đạo trong khi vẫn duy trì tiếng nói tôn trọng và độc lập. Chúng tôi tin rằng không có cuốn sách nào khác dạy những kỹ năng này, đặc biệt là trong khuôn khổ của mô hình giáo dục toàn cầu hóa xã hội và tương tác.

bottom of page