top of page
Nhận thêm những gì bạn muốn

Nhận thêm những gì bạn muốn

SKU: BK008
350.000₫Giá

Tác giả: Neale và Lys

Kích thước: 130 x 198 x 17mm

Định dạng: Bìa mềm | 288 trang

Trọng lượng: 240g

  • Hầu hết chúng ta lo lắng rằng chúng ta không phải là những nhà đàm phán giỏi - quá nhanh để nhượng bộ hoặc quá đột ngột trong cách tiếp cận của chúng ta. Nhưng đàm phán hiện diện trong hầu hết mọi tương tác xã hội - chúng ta không thể tránh khỏi nó. Neale và Lys trình bày một cách tiếp cận mới thiết thực sẽ giúp bạn thành thạo kỹ năng quan trọng hàng ngày này trong mọi tình huống.

    Thay vì tập trung vào việc đạt được thỏa thuận bằng mọi giá, Neale và Lys tiết lộ cách vượt qua thành kiến tâm lý của chúng ta và đánh giá giá trị tiềm ẩn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Họ giải thích làm thế nào để biết một thỏa thuận tốt là gì; khi nào thì đàm phán và khi nào thì bỏ đi; tại sao giữ khuôn mặt thẳng thắn có thể ngăn cản bạn đạt được thỏa thuận tốt nhất; khi nào đưa ra lời đề nghị đầu tiên và khi nào cần chờ đợi; và tại sao việc gặp nhau ở giữa có thể dẫn đến kết quả là cả hai bên đều tồi tệ hơn.

bottom of page