top of page
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 10 năm 2016)

​​

Bằng cách tiếp tục truy cập vào trang web này được duy trì bởi Global Citizen Pte Ltd UEN số 201543764E, một công ty được thành lập tại Cộng hòa Singapore (“Công dân toàn cầu”), bao gồm các công ty con, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng sau đây (“Điều khoản Sử dụng”). Điều khoản Sử dụng này cũng như các điều kiện được tìm thấy trong đó, đều có giá trị pháp lý ràng buộc.

 

Global Citizen có quyền sửa đổi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về những thay đổi như vậy thông qua các thông báo được thực hiện qua Newsroom của chúng tôi có thể được truy cập tại đây. Kênh liên lạc này cung cấp cho người dùng của chúng tôi thông báo đầy đủ, cũng như cơ hội để tự làm quen với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

 

Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web, ứng dụng di động và / hoặc các phương tiện kỹ thuật số khác của chúng tôi như các kênh truyền thông xã hội (gọi chung là “Phương tiện”) mà không cần thông báo trước nếu bạn vi phạm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

 

     Bản quyền và Sở hữu trí tuệ

 

 1. Tất cả nội dung được tìm thấy trên Phương tiện của chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở văn bản, nhãn hiệu, biểu trưng, sơ đồ, ảnh, video, âm nhạc, thiết kế, bí quyết, phương pháp hay nhất, công nghệ, sản phẩm và dịch vụ giáo dục là tài sản của The Global Citizen, và được sử dụng với sự cho phép của chủ sở hữu và được mua và / hoặc được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác theo luật hiện hành.
   

 2. Ngoại trừ trường hợp được cung cấp rõ ràng, không có gì được tìm thấy trên Phương tiện của chúng tôi hoặc trong bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này, sẽ được hiểu là cấp cho người dùng giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nội dung nào như vậy của Phương tiện. Nếu bạn có yêu cầu sử dụng bất kỳ phần nào của Phương tiện truyền thông của chúng tôi, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi tại  contact@theglobalcitizen.sg  để có được sự đồng ý bằng văn bản.
   

 3. Global Citizen cũng cố gắng hạn chế và khi có thể, chấm dứt việc vi phạm bản quyền và / hoặc sở hữu trí tuệ được báo cáo cho chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng những vi phạm đó không xảy ra, nhưng cũng mong bạn hiểu và hợp tác trong việc thông báo cho chúng tôi về bất kỳ vi phạm nào như vậy bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ  contact@theglobalcitizen.sg . Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc điều tra thích hợp và đồng ý thực hiện theo quyết định của chúng tôi, hành động liên quan bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa tài liệu khỏi trang web của chúng tôi.

  Sử dụng phương tiện
   

 4. Người dùng có thể tải xuống, hiển thị hoặc in nội dung được tìm thấy trên Phương tiện chỉ với mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, do đó giữ lại và sao chép từng thông báo bản quyền hoặc thông báo về quyền sở hữu khác có trong bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được tải xuống. Bất kỳ việc sử dụng nào khác bao gồm sửa đổi và / hoặc phân phối, v.v. toàn bộ hoặc một phần, đều bị nghiêm cấm, ngoại trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của The Global Citizen.
   

 5. Global Citizen không bảo đảm hay tuyên bố rằng việc bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên Phương tiện sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba.

  Chính sách bảo mật
   

 6. Mọi thông tin cá nhân hoặc dữ liệu do người dùng cung cấp đều được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc và hiểu các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào mà họ có thể coi là mang tính chất cá nhân.
   

 7. Tuy nhiên, người dùng theo đây cấp quyền cho The Global Citizen sử dụng, điều chỉnh và sửa đổi bất kỳ và tất cả các ý tưởng, khái niệm, bí quyết, nhận xét, đề xuất và / hoặc thông tin liên lạc khác được cung cấp qua Phương tiện của chúng tôi mà không có quyền thanh toán và từ bỏ bất kỳ quyền nào và yêu cầu nội dung đó được cung cấp một cách tự nguyện.

  Trách nhiệm hữu hạn
   

 8. Bằng cách truy cập Phương tiện của chúng tôi, người dùng đồng ý truy cập, duyệt, điều hướng và sử dụng Phương tiện của chúng tôi với rủi ro và nguy hiểm của riêng họ. Global Citizen không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào, tổn hại đến danh tiếng, chi phí hoặc tổn thất, giảm doanh thu hoặc lợi nhuận phát sinh do bạn truy cập và sử dụng Phương tiện của chúng tôi.
   

 9. Hơn nữa, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, độ tin cậy, chất lượng hoặc tính hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin nào được tìm thấy trên Phương tiện của chúng tôi mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp nội dung cập nhật và chính xác nhất hiện có, trong khả năng của mình.
   

 10. Tất cả các tài liệu được tải xuống hoặc lấy thông qua Phương tiện của chúng tôi đều có nguy cơ rủi ro và nguy hiểm của riêng bạn. Global Citizen không chịu trách nhiệm cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi vi rút hoặc phần mềm độc hại khác có thể ảnh hưởng đến máy tính của bạn do bạn truy cập và / hoặc sử dụng Phương tiện của chúng tôi.
   

 11. Global Citizen cũng bảo lưu quyền làm gián đoạn hoặc ngừng bất kỳ hoặc tất cả các chức năng của Media và không chịu trách nhiệm cũng như trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào, tổn hại đến danh tiếng, chi phí hoặc tổn thất, giảm doanh thu hoặc lợi nhuận , đó là kết quả của việc chúng tôi thực hiện quyền như vậy.

  Thay đổi thông tin
   

 12. Nội dung được tìm thấy trên Phương tiện của chúng tôi đôi khi có thể có những điểm không chính xác và / hoặc sai sót. Do đó, Global Citizen có quyền thực hiện các thay đổi, chỉnh sửa và / hoặc các sửa đổi khác để khắc phục mọi điểm không chính xác và / hoặc sai sót như vậy mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như trách nhiệm pháp lý để làm như vậy.

  Tính sẵn có của Sản phẩm và / Dịch vụ Giáo dục
   

 13. Phương tiện truyền thông của chúng tôi có thể chứa thông tin về các sản phẩm và dịch vụ giáo dục, không phải tất cả đều có sẵn ở mọi quốc gia. Trên thực tế, là một nhà cung cấp dịch vụ học tập có trụ sở tại Singapore, hầu hết các sản phẩm và / hoặc dịch vụ giáo dục của chúng tôi đều được cung cấp tại Singapore, ngoại trừ những trường hợp có sự sắp xếp đặc biệt để chúng tôi tiến hành các sản phẩm, dịch vụ và / hoặc chương trình này ở nước ngoài. Để biết thêm thông tin về các chương trình khu vực của chúng tôi, hãy gửi email cho chúng tôi tại  contact@theglobalcitizen.sg .

  Liện kết ngoại
   

 14. Trong thời đại ngày càng số hóa và là một dịch vụ giá trị gia tăng cho người dùng, trang web của chúng tôi có thể cung cấp các siêu liên kết đến các liên kết bên ngoài, các trang web và / hoặc các ứng dụng di động không thuộc sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát của The Global Citizen. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về tính hợp pháp hoặc chính xác của nội dung được lưu trữ trên hoặc được tìm thấy trên các trang web hoặc ứng dụng di động đó.

  Quan hệ đối tác và Quảng cáo
   

 15. Là một doanh nghiệp xã hội, The Global Citizen rất hân hạnh được đưa ra các chương trình khuyến mãi độc quyền trực tiếp cho người dùng, những ưu đãi này được giới hạn trong các điều khoản và điều kiện kèm theo và không có giá trị ngoài thời gian hiệu lực đã nêu.
   

 16. Riêng biệt, Công dân Toàn cầu tự hào là một phần của các sáng kiến thúc đẩy Singapore trở thành một trung tâm giáo dục ở Châu Á. Tuy nhiên, các quan hệ đối tác này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng biệt được nêu trong các thỏa thuận tương ứng của họ. Để biết thông tin về cách bạn có thể trở thành đối tác của The Global Citizen, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ  contact@theglobalcitizen.sg .

  Liên kết đến các Trang web và / hoặc Ứng dụng Di động khác
   

 17. Trong thời đại ngày càng được số hóa và là một dịch vụ giá trị gia tăng cho người dùng, trang web của chúng tôi có thể cung cấp các siêu liên kết đến các trang web và / hoặc ứng dụng di động khác không thuộc sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát của The Global Citizen. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung được lưu trữ trên hoặc được tìm thấy trên các trang web hoặc ứng dụng di động đó. Bằng cách truy cập các trang web và / hoặc ứng dụng di động này, người dùng nên hết sức thận trọng khi tham khảo các chính sách bảo mật được duy trì bởi các bên thứ ba, các chính sách này có thể khác với chính sách của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét và hiểu các thực tiễn về quyền riêng tư và bảo mật của họ trước khi cung cấp Dữ liệu cho họ.

  Dịch
   

 18. Là một nhà cung cấp dịch vụ học tập tự hào về đội ngũ đa dạng và đa ngôn ngữ, The Global Citizen tự hào cung cấp các bản dịch của Chính sách này bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Tuy nhiên, trong trường hợp có thể xảy ra mâu thuẫn giữa tiếng Anh và các phiên bản khác của Điều khoản Sử dụng này, phiên bản tiếng Anh sẽ luôn được ưu tiên.

  Đề mục
   

 19. Các tiêu đề được cung cấp trong Điều khoản Sử dụng này nhằm mục đích thuận tiện và không được thay đổi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện theo bất kỳ cách nào.

  Bất kỳ doanh nghiệp nào khác
   

 20. Trong trường hợp không chắc chắn rằng một điều khoản được tìm thấy trong Điều khoản Sử dụng này bị phát hiện là trái với pháp luật hoặc trái với quy chế, quy định hoặc thông lệ ngành, điều khoản đó có thể bị coi là bãi bỏ tuy nhiên tất cả các điều khoản khác vẫn còn nguyên vẹn và có hiệu lực giữa người dùng và Công dân Toàn cầu.
   

 21. Hơn nữa, trong trường hợp The Global Citizen dung túng cho việc vi phạm bất kỳ quy định nào được tìm thấy trong Điều khoản Sử dụng này, thì sự khoan dung đó không được hiểu là việc cấp phép cũng như từ bỏ các quyền của chúng tôi. Chúng tôi có thể tùy ý lựa chọn thực thi điều khoản được đề cập.

  Liên hệ chúng tôi
   

 22. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về Điều khoản Sử dụng này, đừng ngần ngại gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ  contact@theglobalcitizen.sg . Vui lòng cho phép chúng tôi 3 - 5 ngày làm việc để trả lời cho bạn.

bottom of page