top of page

THEO DÒNG SỰ KIỆN

Untitled.jpg

Vietnam Today - "Phát triển kĩ năng

tranh biện cho giới trẻ"

(VTC10, Việt Nam)

Untitled.jpg

Trường Teen 2018

Mùa 3

(VTV7, Việt Nam)

Untitled.jpg

"Cuộc thi tranh biện

cho học sinh Việt Nam"

(24/10/2017 - Vietnamnet, Việt Nam)

Untitled.jpg

Giải Vô địch Tranh biện Việt Nam

- Hà Nội mở rộng 2017

(VTV3, Việt Nam)

Untitled.jpg

Trường Teen 2017

Mùa 2

(VTV7, Việt Nam)

Untitled.jpg

Việt Nam Ngày nay - Đang phát triển

kỹ năng tranh luận cho thanh niên

(VTC10, Việt Nam)

Untitled.jpg

"Phát triển kĩ năng mềm cho học sinh ... từ lập trình tới tranh biện" (27/06/2018 - Lianhe Zaobao, Singapore)

HN VSDC-114_edited.jpg

"Cuộc thi tranh biện mở rộng cho học sinh bằng tiếng Anh" (24/10/2017 -

Tuổi Trẻ Online, Việt Nam)

Untitled.jpg

IELTS Face-Off | S02E05 |

The Global Villege | Walter Yeo

(VTV7, Việt Nam)

Untitled.jpg

"Thu ngắn khoảng cách trong

giáo dục toàn cầu" (23/05/2017

- The Business Times, Singapore)

switt vtv4.png

Các sự kiện và giải đấu tranh biện

tại Việt Nam

(VTV4, Việt Nam)

HN VSDC-32_edited.jpg

"20 học sinh Việt Nam tham gia giải đấu tranh biện" (31/10/2017

- Thoi Bao Today, Việt Nam)

HN VSDC-120.jpg

"Tìm kiếm học sinh đại diện

Việt Nam tại WSDC" (19/10/2017

- Giáo dục thời đại, Việt Nam)

Untitled.jpg

Đội tuyển Việt Nam - Giải Vô địch thế giới tranh biện 2017

(VTC1, Việt Nam)

Untitled.jpg

TEDx Youth@GIIS | Mr Walter Yeo (Global Indian International School, Singapore)

bottom of page