top of page

MÔ PHỎNG LIÊN HỢP QUỐC

Mô phỏng Liên Hiệp Quốc (“Model United Nations” hay “MUN”) là hình thức giả định cuộc họp của Liên Hiệp Quốc nơi học sinh có cơ hội sắm vai thành những nhà ngoại giao mang sứ mệnh tìm và bàn bạc hướng giải quyết cho những vấn đề liên quốc gia được chỉ định.

Những cuộc họp mô phỏng được tiến hành theo những Nghị trình khác nhau, có thể kể đến như Nghị trình United Nations Association USA (UNAUSA), hay Nghị trình World Federation of United Nations Associations International MUN (WIMUN)

Tại The Global Citizen Việt Nam, học sinh sẽ được đào tạo về Nghị trình UNAUSA, Nghị trình phổ biến nhất Thế giới, và Nghị trình WIMUN, hình thức duy nhất được Liên Hiệp Quốc bảo trợ, chỉ với một số ít Huấn luyện viên trên Thế giới. 

Mục tiêu Khóa học

tgc icons (transparent bg)-04.png

Nhận thức về những vấn đề Quan hệ quốc tế

tgc icons-64.png

Khả năng tư duy và
nghiên cứu độc lập

tgc icons-62.png

Tự tin hùng biện và đàm phán

Nội dung Khóa học

tgc icons (transparent bg)-57.png

HỌC KÌ 1

(Tháng 9 - Tháng 11)

Nhập môn về MUN (Phần I)

 • Địa chính trị 101 và Nghiên cứu

 • Những Mục tiêu phát triển bền vững

 • Nguyên tắc Nghị trình MUN

tgc icons (transparent bg)-25.png

HỌC KÌ 2

(Tháng 12 - Tháng 2)

Nhập môn về MUN (Phần II)

 • Soạn thảo Tuyên bố lập trường

 • Nguyên tắc Nghị trình MUN

 • Thuật diễn thuyết

tgc icons-14.png

HỌC KÌ 3

(Tháng 3 - Tháng 5)

MUN Nâng cao (Phần 1)

 • Tranh biện và Đàm phán

 • Phát triển và Ứng đối những lập luận

 • Dự thảo Nghị quyết và Tu chánh án

 • Giả định Hội đồng Bảo an 

 • Hội đồng Khủng hoảng 101

 • Chiến lược MUN

Thành tích Học viên

India - Not edited-287.JPG

Ivy League Model United Nations Conference 2018

​​​ Đại biểu xuất sắc nhất - Thu-Yen Nguyen

Đại biểu tiêu biểu - Diệu-Mỹ Lệ

Danh dự - Mai-Hà Đăng

Hội nghị MUN

Các Hội nghị trong nước

tgc icons (transparent bg)-48.png
 • Ivy League Model United Nations Conference Vietnam 2020

 • Sài Gòn International Model United Nations 2020

 • Hình mẫu Thanh niên Việt Nam Liên hợp quốc 2020

 • Mô hình phi hành gia trẻ của Liên hợp quốc 2020

tgc icons (transparent bg)-11.png

Các hội nghị quốc tế

 • Yale Model United Nations Korea (Seoul, Korea)

 • NAIMUN Southeast Asia (Bangkok, Thailand)

 • NCSC Singapore (Singapore)

 • WIMUN Flagship (New York, United States)

 • WIMUN Geneva (Geneva, Switzerland)

Huấn luyện viên

bottom of page