top of page
CAMPS - Web covers-06.jpg

Chương trình hè The Global Citizen Vietnam bao gồm các khóa học bổ trợ kỹ năng được thiết kế dành riêng cho học sinh Việt Nam. Trong chuỗi khóa học này, chúng tôi sẽ mang tới các khóa học đầy niềm vui và những trải nghiệm quý báu cho các em học sinh, đồng thời khuyến khích các em rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng viết sáng tạo, diễn thuyết tự tin và làm việc nhóm hiệu quả.

Axiom CS logo-06.png

Trại hè Tranh biện AXIOM

CAMPS - Icon-14.jpg

TRẠI HÈ TRANH BIỆN (TIẾNG VIỆT)
Hải Phòng // 1 - 4 tháng 7
Hà Nội // 8 - 11 tháng 7
TPHCM // 30 tháng 7 - 2 tháng 8

 

CAMP - Main page-15.jpg
bottom of page