top of page

KỊCH NGHỆ & BIỂU ĐẠT SÁNG TẠO

Đối với nhiều học sinh nhỏ tuổi, việc học và phát triển khả năng đọc, viết và nói bằng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (hoặc ba) vẫn còn là trở ngại khó vượt qua. Ngày nay, phương pháp sử dụng Kịch nghệ để hỗ trợ học sinh làm quen với tiếng Anh và xây dựng sự tự tin đang phát triển nhanh chóng. 

Thông qua hàng loạt hoạt động tương tác dựa trên kịch nghệ và bài tập, học sinh sẽ được tận dụng sức sáng tạo, tư duy và kỹ năng giao tiếp của mình để thể hiện ý tưởng theo những cách mới lạ. 

Hành trang này sẽ giúp học sinh có vốn tiếng Anh sẵn sàng cho những yêu cầu trong học tập và làm việc tương lai, từ lớp học đến phòng họp.

Mục tiêu Khóa học

tgc icons-62.png

Phát triển sự tự tin 

trong thuyết trình và biểu diễn

Drama_performing.png

Giúp học sinh làm quen với sự uốn giọng và cách phát âm, ngôn ngữ cơ thể với những động tác và kĩ năng sân khấu

reading.png

Tăng cường khả năng đọc và hiểu nhiều dạng văn viết tiếng Anh khác nhau (ví dụ: thơ, văn xuôi, kịch bản)

Nội dung Khóa học

Speak confidently.png
tgc icons (transparent bg)-38.png
Cơ bản (học sinh 5 - 8 tuổi)
tgc icons-21.png

HỌC KÌ 1

(Tháng 9 - Tháng 11)

Tường thuật & Kể chuyện

 • Cấu trúc một bài tường thuật

 • Cơ bản về kể chuyện

 • Hiểu nhân vật và cảm xúc

 • Đọc diễn cảm

HỌC KÌ 2

(Tháng 12 - Tháng 2)

Giọng nói & Chuyển động

 • Chuyển động cơ bản

 • Giọng nói và thể hiện trên Sân khấu

 • Bài học về giọng nói

 • Ứng đáp và Ứng khẩu

HỌC KÌ 3

(Tháng 3 - Tháng 5)

Khám phá bằng Kịch nghệ

 • Miêu tả sống động những vật xung quanh

 • Đóng kịch

 • Viết sáng tạo

 • Kịch điệu bộ

 • Sáng tạo và Phát minh

 • Hiểu nhân vật và cảm xúc

 • Ứng đáp và Ứng khẩu sáng tạo

 • Sáng tạo và Phát minh

Nâng cao (học sinh 9 - 12 tuổi)

HỌC KÌ 1

(Tháng 9 - Tháng 11)

Tường thuật & Kể chuyện

 • Cấu trúc một bài tường thuật

 • Cơ bản về kể chuyện

 • Hiểu nhân vật và cảm xúc

HỌC KÌ 2

(Tháng 12 - Tháng 2)

Giọng nói & Chuyển động

 • Bài học về giọng nói

 • Chuyển động cơ bản

 • Thể hiện trên Sân khấu

HỌC KÌ 3

(Tháng 3 - Tháng 5)

​Khám phá bằng Kịch nghệ

 • Ứng đáp và Ứng khẩu sáng tạo

 • Phân tích văn học 

 • Sáng tạo và Phát minh

Huấn luyện viên

bottom of page