top of page
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 10 năm 2016)

 

Global Citizen Pte Ltd UEN No. dữ liệu cá nhân của họ và thông tin được cung cấp, chẳng hạn như tên nhưng không giới hạn, chi tiết liên hệ, ngày sinh, nền tảng học vấn, v.v. (“Dữ liệu”) được sử dụng. Do đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”) để giải thích việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn cũng như các biện pháp phòng ngừa hợp lý mà chúng tôi tin rằng người dùng nên thực hiện để đảm bảo rằng Dữ liệu của họ được giữ bí mật và an toàn.

 

Bằng cách đăng ký các dịch vụ giáo dục, sản phẩm và các hoạt động liên quan của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập Dữ liệu và các thông lệ liên quan đến Dữ liệu được cung cấp bởi Chính sách này. Chính sách này có thể được The Global Citizen sửa đổi và chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi nào như vậy. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về những thay đổi như vậy thông qua các thông báo được thực hiện qua Newsroom của chúng tôi có thể được truy cập tại đây. Kênh liên lạc này cung cấp cho người dùng của chúng tôi thông báo đầy đủ cũng như cơ hội để tự làm quen với Chính sách của chúng tôi.

 

Các điều khoản của Chính sách này không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản hợp đồng nào mà bạn có thể ký kết riêng với chúng tôi. Các điều khoản và nghĩa vụ theo hợp đồng được tạo ra sẽ được ưu tiên áp dụng so với các điều khoản của Chính sách này.

 

     Cam kết về quyền riêng tư

 

 1. Global Citizen không thu thập cũng như xử lý Dữ liệu trừ khi do bạn tự nguyện cung cấp. Chúng tôi cố gắng đảm bảo sự tuân thủ của nhân viên và tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật và bí mật khi xử lý Dữ liệu do người dùng của chúng tôi cung cấp, tuân theo luật quản lý của Singapore.
   

 2. Global Citizen cũng sẽ không bao giờ bán, cho thuê, chia sẻ, nếu không thì phân phối hoặc cung cấp Dữ liệu của bạn cho các bên thứ ba bên ngoài nhóm công ty của chúng tôi, trừ khi được yêu cầu làm như vậy cho các mục đích pháp lý hoặc pháp lý. Tuy nhiên, dữ liệu đôi khi có thể được chuyển cho các bên thứ ba đại diện cho hoặc thay mặt cho The Global Citizen. Những điều này bao gồm nhưng không giới hạn đối với các tổ chức giáo dục khác, các nhà cung cấp thử nghiệm và / hoặc các nhà cung cấp dịch vụ học tập khác, các nhà thầu bên thứ ba thực hiện công việc thay mặt cho The Global Citizen. Trong những trường hợp như vậy, tất nhiên bạn sẽ được thông báo hợp lệ về bất kỳ sự chuyển nhượng nào như vậy. Các bên thứ ba này sẽ duy trì cam kết bảo mật giống như The Global Citizen vì chúng tôi sẽ yêu cầu họ xử lý Dữ liệu được chuyển theo hợp đồng chỉ cho các mục đích được bạn cho phép, trên cơ sở bảo mật và an toàn.

  Mục đích sử dụng dữ liệu
   

 3. Global Citizen chỉ thu thập và xử lý Dữ liệu cho các mục đích cụ thể, chẳng hạn như nhưng không giới hạn, cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Chính sách, mục đích thanh toán, yêu cầu sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc để liên lạc nói chung với người dùng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu đó cho các mục đích tiếp thị để giữ cho người dùng của chúng tôi được thông báo về các sản phẩm, dịch vụ và xu hướng giáo dục mới nhất. Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu của bạn để đánh giá hiệu quả và để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho người dùng cũng như để đánh giá và thống kê nội bộ của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi mong muốn cung cấp các dịch vụ chất lượng cho người dùng cũng như khách hàng của chúng tôi. Bằng cách gửi Dữ liệu của bạn, bạn đồng ý rõ ràng với việc sử dụng đó.
   

 4. Global Citizen chỉ lưu giữ Dữ liệu chừng nào được yêu cầu hợp lý cho các mục đích trên và tuân theo bất kỳ luật hiện hành nào, các tiêu chuẩn báo cáo đạo đức hoặc các thông lệ tốt nhất trong ngành. Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi không yêu cầu đăng ký, điều này cho phép người dùng truy cập trang web của chúng tôi một cách ẩn danh.

  Quyền cập nhật và xóa
   

 5. Tất cả người dùng của chúng tôi đều có quyền cập nhật hoặc xóa Dữ liệu của họ và chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng Dữ liệu đó vẫn được cập nhật. Nếu bạn muốn cập nhật, sửa hoặc xóa bất kỳ Dữ liệu nào như vậy được cung cấp cho chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ  contact@theglobalcitizen.sg . Vui lòng cho phép chúng tôi 3-5 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của bạn.
   

 6. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù bạn hoàn toàn tự nguyện cung cấp Dữ liệu của mình cho chúng tôi, nhưng việc không làm như vậy hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể xử lý yêu cầu của bạn, cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ giáo dục cho bạn , hoặc cập nhật cho bạn những thông tin mới nhất.

  Bảo mật & Bí mật
   

 7. Global Citizen cam kết thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba ngoài những người đại diện hoặc đại diện cho chúng tôi xem hoặc lấy được Dữ liệu của bạn và những người đã đồng ý xử lý Dữ liệu của bạn với cùng một mức độ bảo mật và bảo mật như chúng tôi làm. Quyền truy cập vào Dữ liệu của bạn bởi nhân viên của chúng tôi cũng bị hạn chế tương tự theo nhu cầu và chỉ những người đã được đào tạo để tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật trong việc xử lý Dữ liệu và bảo vệ Dữ liệu.
   

 8. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng độ tin cậy và bảo mật của các hệ thống nội bộ của chúng tôi, cả điện tử và mặt khác, xin lưu ý rằng Internet không phải là một môi trường kỹ thuật số hoàn toàn an toàn. Do đó, tính bảo mật và bí mật của Dữ liệu do bạn cung cấp trong mọi trường hợp không thể được The Global Citizen đảm bảo. Theo đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về tính bảo mật của Dữ liệu của bạn trong khi truyền qua Internet hoặc bất kỳ hệ thống liên lạc điện tử nào khác được sử dụng bởi hoặc đối với chúng tôi. Tất cả Dữ liệu được cung cấp được giữ an toàn và bảo mật trong khả năng của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi theo đây thừa nhận và chấp nhận rằng The Global Citizen không thể đảm bảo tính bảo mật và bí mật cho việc truyền tải của bạn.

    Chuyển ra nước ngoài
   

 9. Global Citizen được thành lập và có trụ sở tại Singapore, tuy nhiên, là một phần trong nỗ lực thúc đẩy quyền công dân toàn cầu và tăng trưởng khu vực của ngành giáo dục ở châu Á, tổ chức này có nhiều đối tác và tiến hành các hoạt động ở các khu vực pháp lý khác nhau. Do đó, Đôi khi, Công dân Toàn cầu có thể được yêu cầu chuyển Dữ liệu của bạn đến một trong các cơ sở dữ liệu của họ, các công ty con hoặc đối tác, những người đã đồng ý giữ an toàn và bảo mật Dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi, theo cách thức mà chúng tôi làm.
   

 10. Trong trường hợp không chắc chắn rằng mức độ bảo vệ quyền riêng tư do một quốc gia đưa ra không tuân thủ các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi Dữ liệu được chuyển đến cơ sở dữ liệu, công ty con hoặc đối tác đó sẽ được bảo vệ theo cùng các tiêu chuẩn do The Global Citizen duy trì , hoặc hoàn toàn không được chuyển. Bằng cách gửi Dữ liệu của mình, bạn đồng ý rõ ràng với việc chuyển giao có thể có này và bất kỳ chuyển giao thực tế nào thành hiện thực do bạn đồng ý với Chính sách này.

  Cơ hội nghề nghiệp
   

 11. Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký sự nghiệp với The Global Citizen, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Sơ yếu lý lịch của bạn (“CV”) kèm theo các tài liệu hỗ trợ có liên quan. Sau đó, chúng tôi sẽ phù hợp trình độ và kinh nghiệm của bạn với vị trí mà bạn đã ứng tuyển hoặc bất kỳ cơ hội hiện tại nào khác. Nếu đơn đăng ký của bạn phù hợp với bất kỳ yêu cầu nào như vậy, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 5 - 10 ngày làm việc.
   

 12. Bằng cách gửi đơn đăng ký, CV và các tài liệu hỗ trợ, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu giữ chúng trong một khoảng thời gian hợp lý, sau đó sẽ bị xóa trừ khi bạn có yêu cầu cụ thể để chúng tôi giữ chúng trong hồ sơ. Bằng cách nộp đơn cho một vị trí, bạn đồng ý sử dụng CV, các tài liệu hỗ trợ và Dữ liệu để xử lý đơn xin việc của mình. Đổi lại, chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các tài liệu và Dữ liệu đó liên quan đến các cơ hội nghề nghiệp của bạn.

  Công nghệ "Cookie"
   

 13. Mặc dù hầu hết Dữ liệu và thông tin mà chúng tôi thu thập từ trang web của mình là ẩn danh, The Global Citizen bảo lưu quyền sử dụng công nghệ của thế kỷ 21 như theo dõi hoặc công nghệ “cookie” để thu thập thông tin ẩn danh. Bản thân công nghệ này không thể được sử dụng để khám phá danh tính của người dùng, điều này đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của bạn, nhưng một “cookie” có thể được gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên bộ nhớ trong hoặc ổ cứng của máy tính của bạn. Tất nhiên, bạn có thể xóa “cookie” chỉ bằng cách xóa lịch sử Internet hoặc bộ nhớ cache của máy tính.

  Dữ liệu và Trẻ em
   

 14. Để tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em và tuân thủ luật pháp được thiết kế để bảo vệ trẻ em dưới 18 tuổi, Công dân Toàn cầu sẽ không cố ý sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu từ những người dưới độ tuổi nêu trên mà không có sự đồng ý trước của người có cha mẹ trách nhiệm chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Mặc dù trang web và các sản phẩm và dịch vụ giáo dục của chúng tôi dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, nhưng chúng tôi yêu cầu cha mẹ giám sát con cái của họ khi trực tuyến để hỗ trợ chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn đó.

  Liên kết đến các Trang web và / hoặc Ứng dụng Di động khác
   

 15. Trong thời đại ngày càng được số hóa và là một dịch vụ giá trị gia tăng cho người dùng, trang web của chúng tôi có thể cung cấp các siêu liên kết đến các trang web và / hoặc ứng dụng di động khác không thuộc sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát của The Global Citizen. Trong một số trường hợp được chọn, trong khi một công ty có thể là công ty con của The Global Citizen, chúng tôi không phải lúc nào cũng duy trì nội dung của trang web cụ thể đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung được lưu trữ trên hoặc được tìm thấy trên các trang web hoặc ứng dụng di động đó. Bằng cách truy cập các trang web và / hoặc ứng dụng di động này, người dùng nên hết sức thận trọng khi tham khảo các chính sách bảo mật được duy trì bởi các bên thứ ba, các chính sách này có thể khác với chính sách của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét và hiểu các thực tiễn về quyền riêng tư và bảo mật của họ trước khi cung cấp Dữ liệu cho họ.

  Dịch
   

 16. Là một nhà cung cấp dịch vụ học tập tự hào về đội ngũ đa dạng và đa ngôn ngữ, The Global Citizen tự hào cung cấp các bản dịch của Chính sách này bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Tuy nhiên, trong trường hợp có khả năng xảy ra mâu thuẫn giữa tiếng Anh và các phiên bản khác của Chính sách này, phiên bản tiếng Anh sẽ luôn được ưu tiên.

  Liên hệ chúng tôi
   

 17. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về Chính sách này và / hoặc sự tuân thủ của chúng tôi đối với Chính sách này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ  contact@theglobalcitizen.sg . Vui lòng cho phép chúng tôi từ 3 đến 5 ngày làm việc để trả lời cho bạn nhưng bạn có thể yên tâm khi biết rằng chúng tôi không ngừng nỗ lực hết sức để cải thiện và đảm bảo việc bảo vệ, cũng như bảo mật cho Dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

bottom of page