top of page
Quy tắc lập luận

Quy tắc lập luận

SKU: BK002
690.000₫Giá

Tác giả: Anthony Weston

Kích thước: 140 x 216 x 139mm

Định dạng: Bìa mềm | 118 trang

Trọng lượng: 170g

  • Từ văn bản học thuật đến nghị luận cá nhân và công cộng, nhu cầu lập luận tốt và cách lập luận tốt hơn là lớn hơn bao giờ hết. Ấn bản thứ năm kịp thời này của Sách Quy tắc cho Lập luận làm sắc nét thêm một văn bản vốn đã cổ điển, bổ sung các ví dụ cập nhật và một chương mới về các cuộc tranh luận công khai, cung cấp các quy tắc về nghi thức và đạo đức của đối thoại công khai cũng như tư duy rõ ràng và hợp lý nói chung.

bottom of page