top of page
Công cụ lập kế hoạch năng suất LUX PRO

Công cụ lập kế hoạch năng suất LUX PRO

SKU: S002
900.000₫Giá

Kích thước: 10 x 9,1 x 2,2 inch

Trọng lượng: 3 pound

Màu: Cappuccino

  • Công cụ lập kế hoạch cuộc sống không định ngày tốt nhất bao gồm không gian cho các mục tiêu dài hạn, chênh lệch hàng tháng và hàng ngày, trang phản ánh, công cụ theo dõi tài chính, tiết kiệm, lập kế hoạch dự án và các trang ghi chú.

bottom of page