top of page
ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN / KHOẢN ỨNG VIÊN VÀ KIỆN THUỘC

 

Bằng cách đăng ký tham gia các chương trình được cung cấp thông qua CÔNG TY TNHH CÔNG DÂN TOÀN CẦU (VIỆT NAM) (sau đây gọi là “Công dân toàn cầu Việt Nam”) và các đối tác của mình, người đăng ký và phụ huynh thừa nhận và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi như được nêu dưới đây:

 

Bằng việc đăng ký học các chương trình của CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU CÔNG DÂN (VIỆT NAM) (sau đây được gọi là “Công dân toàn cầu Việt Nam”) và các đối tác của chúng tôi, tôi học viên và phụ huynh xác nhận và đồng ý với nhau các điều khoản và điều kiện như sau:

 

Enrollment / Ghi danh vào khóa học

 • Việc ghi danh sẽ được thực hiện trên cơ sở ai đến trước phục vụ trước. Global Citizen Việt Nam bảo lưu quyền hủy đăng ký học hoặc xếp lớp của học sinh nếu học sinh không nhận được đầy đủ khoản thanh toán trước ngày đến hạn được chỉ định hoặc theo quy định trong bất kỳ hóa đơn nào được cung cấp.

Những thành viên đăng ký sớm sẽ được ưu tiên ghi danh sách trước. The Global Citizen Việt Nam có quyền hạn công việc ghi danh sách học sinh hoặc sắp xếp lớp học trong trường hợp học sinh không thanh toán toàn phần và đúng hạn hoặc không tuân theo quy định đã được ghi trên đơn hóa.

 • Global Citizen Việt Nam có quyền thay đổi giáo viên hướng dẫn lớp học cho các khóa học hoặc các tiết học riêng nếu thấy phù hợp hoặc cần thiết. Global Citizen Việt Nam không bắt buộc phải thông báo trước cho bất kỳ thỏa thuận nào như vậy, nhưng sẽ có thiện chí, nỗ lực thông báo cho học sinh, phụ huynh và các khách hàng khác về những thay đổi đó nếu có thể.

The Global Citizen Vietnam có quyền thay đổi giáo viên cho các khóa học hoặc các lớp học phù hợp khi cần thiết. The Global Citizen Vietnam sẽ không cung cấp bất kỳ thông báo nào trước, nhưng sẽ cố gắng cập nhật thông tin đến học sinh, phụ huynh và các khách hàng thông tin về những thay đổi sớm nhất có thể.

 • Global Citizen Vietnam có quyền ngừng ghi danh của học sinh bất cứ lúc nào do không thanh toán một phần hoặc toàn bộ học phí, có hành vi gây rối trong giờ học hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào đến việc học tập của học sinh khác.

The Global Citizen Việt Nam có quyền hạn công việc ghi danh sách học viên bất cứ lúc nào không thanh toán một phần hay toàn bộ học phí, thực hiện các hành vi gây rối trong lớp học hoặc bất kỳ hoạt động tiêu cực nào đến công việc học tập của các thành viên khác.

 

Thanh toán / Thanh toán

 • Học viên phải thanh toán toàn bộ học phí trước khi tham gia lớp học. Global Citizen Vietnam có quyền thu hồi hoặc cấm học viên tham gia lớp học nếu học viên chưa thanh toán học phí.

Học viên phải thanh toán tất cả học phí trước khi bắt đầu lớp. The Global Citizen Việt Nam có quyền không nhận học viên trong trường hợp chưa thanh toán xong học phí.

 • Tất cả các khoản thanh toán cho khóa học sẽ không được hoàn lại sau khi việc xếp lớp của sinh viên đã được xác nhận.

Học phí sẽ không hoàn trả sau khi học viên đã được xếp lớp.

 • Các khoản thanh toán muộn nhận được sau ngày đến hạn đã chỉ định sẽ phải chịu một khoản phí phạt. Các thỏa thuận phí phạt sẽ như sau và sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt:

Các hợp đồng thanh toán học phí trễ hạn sau khi được thông báo sẽ chịu phí phạt. This apply for all the program. Free account as after:

  • Phí phạt 10% sẽ được áp dụng cho các khoản phí chưa thanh toán sau một tuần đến hạn

Phí phạt 10% trên các tài khoản chưa hoàn thành sau 1 tháng từ hạn chế được thông báo

  • Phí phạt 15% sẽ được áp dụng cho các khoản phí chưa thanh toán sau hai tuần đến hạn

15% key key on not complete your account after 3 month from the timeout.

 

Chính sách hoàn lại tiền / Hoàn tiền chính sách

 • Global Citizen Vietnam duy trì chính sách nghiêm ngặt không hoàn lại tiền trừ khi (a) Trại cần được The Global Citizen Vietnam hủy bỏ hoặc (b) nếu trại đã được khen thưởng bị dừng.

The Global Citizen Vietnam duy trì quy định chính sách không hoàn lại tiền trừ khi (a) khóa học phải được hủy bỏ bởi The Global Citizen Vietnam hoặc (b) nếu một khóa học bắt đầu nhưng phải kết thúc.

 

Thủ tục hoàn tiền / Quy trình hoàn tiền

 • Trong trường hợp hoàn trả được áp dụng, Global Citizen Việt Nam sẽ thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh về các thỏa thuận hoàn trả sẽ được thực hiện qua điện thoại hoặc bằng văn bản qua email, thư fax.

Trong trường hợp có thể hoàn tiền, The Global Citizen Vietnam sẽ thông báo cho phụ huynh hoặc học viên về các bước thu xếp hoàn trả qua điện thoại hoặc bằng văn bản (email, mail hoặc fax).

 • Global Citizen Việt Nam sẽ hoàn trả một khóa học theo các chính sách nêu trên và cấp biên lai hoàn tiền cho phụ huynh hoặc học sinh, những người được yêu cầu xác nhận đã nhận số tiền đã hoàn trả.

The Global Citizen Việt Nam sẽ hoàn trả học phí theo các chính sách trên, và sẽ cấp phép hoàn trả tiền cho phụ huynh và học sinh. Phụ huynh và học sinh có trách nhiệm xác nhận lại với The Global Citizen Vietnam sau khi nhận hoàn trả học phí.

 • Tất cả các khoản hoàn trả sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Tất cả các khoản tiền hoàn thành sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản.

 

Trục xuất và các vấn đề kỷ luật / Buộc thôi học và những vẫn đề liên quan đến kỷ luật

 

 • Global Citizen Việt Nam có quyền đuổi học bất kỳ học sinh nào do có hành vi sai trái và không phù hợp như hút thuốc trong khuôn viên, uống rượu, tiêu thụ ma túy, phá hoại, nghịch ngợm và / hoặc trộm cắp, v.v. Global Citizen Việt Nam cũng có quyền kỷ luật hoặc đuổi học bất kỳ học sinh nào. học viên vi phạm nội quy của trung tâm, hoặc theo ý kiến của Ban quản lý là có hành vi sai trái làm phương hại đến lợi ích của Công ty, trung tâm và học viên.

The Global Citizen Việt Nam có quyền cho thôi học bất kỳ trường học nào có trái hành vi, không thích hợp như hút thuốc tại chỗ, uống rượu, tiêu thụ ma túy, phá hoại, nghịch ngợm và giám sát..vv . Công ty cũng có quyền đưa ra hình thức kỷ luật hoặc học tập bất kỳ học nào phá vỡ nội quy của trung tâm hoặc, theo quan điểm của quản lý, có hành vi gây thiệt hại cho lợi ích của công ty, trung tâm và các học sinh khác.

 • Trong những trường hợp như vậy, học sinh sẽ không được hoàn lại tiền hoặc tín dụng.

Trong những trường hợp như vậy, học sinh sẽ không được hoàn thành việc học lại và các tín hiệu học dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Other / Other account

 • Phụ huynh và học sinh đồng ý không sao chép, phân phối hoặc hiển thị cho bất kỳ người nào khác, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ tài liệu khóa học, ghi chú bài học, bài đánh giá và bài kiểm tra nào (nếu có) do The Global Citizen Vietnam phân phối mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản.

Phụ huynh và học sinh đồng ý sẽ không sao chép, phát tán, hoặc để lộ bất kỳ giáo án nào, bài giảng hay bài kiểm tra của The Global Citizen Vietnam, dù một phần hay toàn bộ, khi không được phép bằng văn bản của The Global Citizen Vietnam.

 • Phụ huynh và học sinh cũng không được phép thu hút hoặc sắp xếp riêng cho các lớp học với các giảng viên do The Global Citizen Vietnam tuyển dụng.

Phụ huynh và học sinh không được đưa ra yêu cầu hoặc sắp xếp lớp riêng với các giảng viên của The Global Citizen Vietnam.

 • Đôi khi có thể chụp ảnh và quay video trong suốt khóa học, với sự cho phép của người hướng dẫn. Học sinh cũng đồng ý được chụp ảnh hoặc ghi hình. Global Citizen Việt Nam bảo lưu mọi quyền đối với những hình ảnh và đoạn phim đó.

Học viên có thể chụp ảnh hoặc quay video lớp học, dưới sự cho phép của giảng viên. Học viên cũng xuất hiện trên hình ảnh hoặc video của The Global Citizen Vietnam. The Global Citizen Vietnam được toàn quyền sử dụng các hình ảnh và video này.

 • Global Citizen Việt Nam bảo lưu quyền sử dụng tác phẩm của ứng viên hoặc sinh viên cho các mục đích quảng cáo hoặc giáo dục, với sự cho phép của ứng viên hoặc sinh viên.

The Global Citizen Vietnam được toàn quyền sử dụng các tài liệu học tập của học viên cho mục tiêu quảng cáo hoặc giảng dạy, với sự đồng ý của học viên.

 • Khi có liên quan, phụ huynh có trách nhiệm sắp xếp phương tiện đưa đón thích hợp cho học sinh đến và đi từ cơ sở của The Global Citizen Việt Nam. Global Citizen Việt Nam không yêu cầu sinh viên đăng xuất hoặc thông báo cho chúng tôi trước khi rời khỏi cơ sở.

Phụ huynh có trách nhiệm sắp xếp công việc đi lại và đưa ra khỏi trường đại học của The Global Citizen Vietnam. Học sinh không cần thông báo trước với The Global Citizen Vietnam  trước khi rời khỏi đại viên The Global Citizen Vietnam.

 • Global Citizen Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về thương tích cá nhân, tai nạn, mất mát và / hoặc thiệt hại mà học sinh phải gánh chịu khi ở trong các trại của The Global Citizen Việt Nam.

The Global Citizen không chịu trách nhiệm với bất kỳ thương hiệu nào, tai nạn, mất mát hoặc toàn bộ thất bại nào do học sinh gây ra tại The Global Citizen Vietnam.

 

Bằng cách gửi biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, bạn hoặc con bạn / phường của bạn đồng ý đăng ký tham gia các trại hè của The Global Citizen Việt Nam, và sẽ không giữ công ty nói trên hoặc các chi nhánh và đối tác của nó, chịu trách nhiệm về tai nạn, sai sót, thương tích hoặc các trường hợp khác phát sinh hoặc trải qua bởi con bạn hoặc người giám hộ của bạn bất cứ lúc nào trong suốt chương trình và các hoạt động liên quan của nó.

 

Bằng việc hoàn thành đơn đăng ký này, phụ huynh hoặc học sinh đồng ý đăng ký tham gia các trại hè của The Global Citizen Vietnam. The Global Citizen Vietnam, the Global Citizen Vietnam, cộng sự và đối tác của chúng tôi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn nào, thương tật, thiệt hại, thiệt hại hay các tình huống khác gây ra bởi học sinh tại bất kỳ điểm nào trong học tập và liên quan hoạt động.

 

Đổi lại, Global Citizen Việt Nam đồng ý với tất cả khả năng của mình để áp dụng các biện pháp an toàn và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo an toàn và hạnh phúc cho học sinh của mình mọi lúc.

 

Chúng tôi, thay đổi lại, sẽ làm hết khả năng của mình để thực hiện các biện pháp an toàn cùng các biện pháp phòng hợp lý và cần thiết để bảo đảm an toàn cho học viên trong mọi thời điểm.

 

Ngoài ra, bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong biểu mẫu này đều tuân theo Luật An toàn thông tin mạng của Việt Nam.

 

Ngoài ra, mọi thông tin đều được cung cấp trong đơn đăng ký tuân theo Luật An toàn Thông tin Mạng của Việt Nam.

bottom of page