top of page

ĐỘI TUYỂN TRANH BIỆN VIỆT NAM

Đội tuyển Tranh biện Việt Nam tổ chức tuyển chọn hàng năm và dựa trên năng lực của mỗi cá nhân, thành viên của đội tuyển các năm trước cũng sẽ không có vị trí chắc chắn trong đội tuyển. Thay vào đó, những học sinh có quan tâm sẽ trải qua tuyển chọn hàng năm. Điều này đảm bảo chỉ những học sinh xuất sắc nhất và quyết tâm nhất sẽ được chọn để đại diện cho Việt Nam.

Quy trình tuyển chọn mỗi năm sẽ có sự khác biệt. Tuy nhiên, chi tiết của kỳ tuyển chọn sẽ được đăng tải trên website của chúng tôi cũng như trang Facebook.

54268239_1313576712107357_71835159313755

Chương trình Mời các Trường Thế giới của Đại học Harvard năm 2019

8 tháng 3 - 10 tháng 3 năm 2019

30226759_1040549246076773_25220508382606

Tham dự các Trường Thế giới của Đại học Harvard năm 2018

23 tháng 3 - 25 tháng 3 năm 2018

_10A8274.jpg

Giải vô địch tranh luận các trường học thế giới 2018

17 tháng 7 - 27 tháng 7 năm 2018

P2030054.JPG

Tuần tranh luận quốc tế  2018

2 tháng 2 - 4 tháng 2  2018

32266565_1061512590647105_20510710381831

Giải vô địch tranh luận các trường học thế giới tại Nhật Bản 2018

5 tháng 5 - 6 tháng 5 năm 2018

IMG_9546.jpg

Giải vô địch tranh luận các trường học thế giới 2017

18 tháng 6 - 21 tháng 6 năm 2018

bottom of page