top of page

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

Là một doanh nghiệp xã hội, chúng tôi đem lại sự phát triển cho mỗi cộng đồng mà chúng tôi thuộc về. Vậy nên, chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ để đem lại cơ hội cho những học sinh và các đối tác để thể hiện tài năng và công sức của họ.

Đội tuyển VIệt Nam bao gồm các đội tuyển từ những chương trình giáo dục khác nhau, đại diện cho quốc gia tại các sự kiện quốc tế như giải Vô địch Thế giới Tranh biện và hơn thế nữa.

tgc icons-14.png
bottom of page