top of page

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Tự hào là một doanh nghiệp xã hội, chúng tôi tin vào sự bình đẳng trong khả năng tiếp cận giáo dục của mọi người, ở mọi nơi.

 

Vì vậy, hàng năm chúng tôi đều trao học bổng toàn phần và bán phần, cũng như chương trình hỗ trợ tài chính Young Change Makers, để những thủ lĩnh trẻ tương lai có thể bắt đầu hành trình thay đổi thế giới của họ ngày hôm nay.

bottom of page