top of page

HỌC BỔNG

Muốn đi xa hãy đi cùng nhau - đường tới thành công có thể khó khăn, nhưng bạn sẽ không phải đi một mình. Tại The Global Citizen, có hai loại học bổng dành riêng cho học sinh chúng tôi. Học bổng toàn phần sẽ hỗ trợ 100% học phí, còn học bổng bán phần sẽ giúp chi trả từ 10-90% học phí của bất cứ khoá học nào.

Đơn xét học bổng sẽ được mở 4 tuần trước mỗi kỳ học, và kết quả sẽ được thông báo trước khi kỳ học bắt đầu. Mỗi đơn xét tuyển sẽ được đánh giá theo từng trường hợp, và kết quả sẽ được dựa trên khả năng tài chính của ứng viên.
 

Học sinh quan tâm có thể tải đơn xét tuyển tại đây, và gửi hồ sơ tới contact.vn@theglobalcitizen.sg. Ứng viên cũng có thể nộp thêm tài liệu bổ sung ngoài yêu cầu của chúng tôi.

bottom of page